“Minimum viable product” former fremtidens løsninger i Telenor

Hurtigere produktlancering med højere kvalitet og en øget kundeinvolvering er ifølge kommerciel direktør i Telenor Lars Thomsen resultatet af, at Telenor har transformeret sine arbejdsprocesser, og i dag udvikler nye løsninger og produkter gennem metoden “Minimum viable product”.

Vi skal imødekomme kundernes behov både i dag og i fremtiden. Det kræver, at vi ikke gør, som vi plejer, men hele tiden udvikler vores arbejdsprocesser og løsninger. Disse løsninger er baseret på dybe kundeindsigter. Samtidig gør ny teknologi og kundernes stadig skiftende behov, at vi i Telenor har behov for en agil co-creation med vores kunder.

Ny metode får produkterne hurtigere på markedet
Minimum viable product betyder, at vi laver en miniversion af det endelige produkt med fokus på indhold og kundeoplevelse, lancerer det og begynder at få effekt af produktet og værdifuld kundeindsigt, inden vi går i markedet med den fulde version af produktet.

Vi tester i arbejdet med Minimum viable product-metoden løbende vores idéer og prototyper af i en iterativ proces sammen med kunderne, og tilpasser vores løsninger, produkter og services efter deres feedback.

Det gør os i stand til at fange fejl og mangler før den fulde lancering, så vi kan rette op på tingene, inden det bliver meget dyrt og tidskrævende, hvilket er tilfældet, hvis vi først har lanceret det fulde produkt.

Kundebehovet i centrum
Fordelen ved at benytte metoden Minimum viable product er, at vi ved at dele udviklingen af produktet op i mindre bidder, får produkterne hurtigere på markedet. Samtidig får vi kundernes respons med det samme og allerede i udviklingsfasen.

Det betyder, at den endelige løsning bliver baseret på kundeindsigter, og derved har det færdige produkt kundernes behov og oplevelse i fokus. Det sikrer, at vores produkter og løsninger skaber øget værdi for kunderne.

Fordele ved Minimum viable product
Metoden har en række fordele som eksempelvis:

  • Kundeoplevelsen er i centrum
  • Produktet kommer hurtigere i markedet
  • Kunderne er vigtige medspillere i udviklingsprocessen
  • Ved at lancere produktet i etaper, sikrer vi en god kundeoplevelse i den fulde løsning
  • Metoden er langt bedre egnet til agil digital udvikling, hvor kunderejsen er produktet

One Screen Business og Playbook er to eksempler på løsninger, som vi har udviklet og stadig udvikler på gennem Minimum viable product-metoden.

Kundeinvolvering sikrer brugervenlig selvbetjeningsportal
One Screen Business er en selvbetjeningsportal til vores erhvervskunder. Vi begyndte lanceringen i efteråret sidste år, og i forhold til One Screen Business bruger vi Minimum viable product-metoden på den måde, at vi lancerer løsningen i etaper og funktion for funktion.

Vi har testet den enkelte funktion i One Screen Business på en række kunder, inden den er blevet lanceret. Det sikrer fokus på kundeoplevelsen og brugervenligheden, fordi vi ved fra deres feedback, at det er en brugbar funktion, der er let og nem at bruge, inden den lanceres.

Når vi har valgt at lancere One Screen Business i etaper skyldes det også, at vores kunder hurtigere har kunnet komme til at bruge løsningen end ved en traditionel lancering af den fulde løsning.

Dialogværktøj udviklet gennem prototyper og god kundefeedback
Playbook er et dialogværktøj, hvor kunder og potentielle kunder og deres medarbejdere får et overblik over de produkter, løsninger og services, som Telenor tilbyder.

I arbejdet med Playbook har vi været gennem to iterationer med feedback på prototyper. Nu tester vi den i et lukket miljø med adgang for den primære målgruppe, inden vi præsenterer Playbook til september.

Det giver os mulighed for at få værdifuld indsigt i målgruppens oplevelse af Playbook og tilpasse dets endelige form ud fra tilbagemeldingerne. Med Minimum viable product-metoden sikrer vi en god kundeoplevelse, og når vi mærker, at den er der, kan produktet skaleres.

One Screen Business og Playbook er to gode eksempler på, hvordan vi i endnu højere grad har sat kundernes behov og deres oplevelse med produktet i centrum for vores produktudvikling ved brug af Minimum viable product-metoden.

 

Af kommerciel direktør i Telenor Danmark, Lars Thomsen